Izrada poslovnog plana

Izrada poslovnog plana u kojem su sadržani planirani ciljevi i poslovne aktivnosti poduzeća u određenom vremenskom razdoblju s ciljem ostvarenja poslovne politike tvrtke i veće profitabilnosti.

Poslovni plan se izrađuje da bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju u kojem živimo, te da smanjimo stupanj rizika, vremena i sredstava.

Poslovni plan