Pravovremeno knjiženje dokumenata

Jedan od osnovnih određenja propisa iz područja računovodstva i poreznih propisa je određenje da se knjigovodstveni dokumenti trebaju knjižiti pravovremeno. Zato je potrebno utvrditi:

  • računovodstvene politike i kontni plan
  • plan izrade, obrade i dostave knjigovodstvenih dokumenata, te kreiranje novih dokumenata zbog praćenja poslovanja
  • izrada pravilnika, pravilnik o radu i ostali prema zahtjevu korisnika
  • organizacija poslovanja nabave, prodaje, proizvodnje, računovodstva i financija
  • savjeti kod uvođenja softverskih rješenja radi praćenja poslovanja
Organizacija poslovanja