Važna uloga nadzora nad poslovanjem

U uvjetima tržišne orijentacije i sve više privatnog vlasništva nadzor nad poslovanjem poprima sve važniju ulogu i značenje u svim područjima ekonomskog djelovanja.

Nadzor je mehanizam koji sve elemente sustava povezuje i osigurava ostvarivanje unaprijed postavljenih ciljeva i uspješno funkcioniranje sustava, njegova rasta, razvoja i opstanka.

  • kontrola dokumenata prije knjiženja
  • utvrđivanje nedostataka i njeno otklanjanje
  • provjera računske točnosti prije plaćanja
  • kontrola temeljnica
  • priprema izvješća i usklađivanje s poslovnim knjigama
Nadzor poslovanja