Detaljna ekonomsko- financijska analiza

Investicijski program, međusobno zavisna kombinacija investicijskih projekata koji se planiraju voditi u dužem razdoblju radi ostvarivanja dugoročnih razvojnih ciljeva. Pritom je važno ostvariti optimum investicijskog programa, što znači da se neki od projekata u programu po kriteriju profitabilnosti pokazati i kao negativni, a da i programi budu realizirani radi postizanja optimuma programa u cjelini.

Detaljna ekonomsko- financijska analiza radi donošenja odluke u ulaganju u investicijski projekt, s pokazateljima isplativosti i opravdanosti ulaganja.

Investicijski program mogu koristiti kao prilog zahtjevu radi odobrenja kredita od strane banke, ministarstva i ostalih financijskih institucija.

Investicijski programi