Knjigovodstvo

prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava,priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja.

Saznajte više
Poslovni plan

Izrada poslovnog plana u kojem su sadržani planirani ciljevi i poslovne aktivnosti poduzeća u određenom vremenskom razdoblju.

Saznajte više
Investicijski programi

Međusobno zavisna kombinacija investicijskih projekata koji se planiraju voditi u dužem razdoblju radi ostvarivanja dugoročnih razvojnih ciljeva.

Saznajte više
Analiza poslovanja

Na temelju podataka iz poslovnih knjiga izrađujemo analizu financijskog poslovanja kroz pokazatelje poput likvidnosti, profitabilnosti i dr.

Saznajte više
Organizacija poslovanja

Osnovno određenje propisa iz područja računovodstva i poreznih propisa je da se knjigovodstveni dokumenti trebaju knjižiti pravovremeno.

Saznajte više
Nadzor poslovanja

U uvjetima tržišne orijentacije nadzor nad poslovanjem poprima sve važniju ulogu i značenje u svim područjima ekonomskog djelovanja.

Saznajte više